Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola speciální

Základní škola speciální

Základní škola speciální vznikla jako Pomocná škola při ÚSP v Čekanicích v roce 1996. V roce 2008 dochází ke sloučení ze Základní školou, Blatná, Holečkova 1060. Základní škola speciální je organizována:

  •  třída 1 – Blatná
  •  třída 2 – Blatná, Mačkov

V tomto školním roce byli žáci se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením a s kombinovanými vadami zařazeni do dvou rehabilitačních tříd.

  1. Třída 1. – Blatná je naplněna žáky s těžkými kombinovanými vadami, kdy u dvou z nich probíhá výuka individuálně. Pracuje s nimi třídní učitelka Dagmar Spálenská a asistentka pedagoga Pavla Dohnalová.
  2. Třídu 2. v Blatné navštěvují žáci s kombinovaným postižením, u dvou z nich probíhá individuální výuka ve třídě v Domově Petra Mačkov. Vzdělávání zajišťuje třídní učitelka Mgr. Jana Růžičková a vychovatelka Magdaléna Kadaňová.


Školní družina – školní klub

  • Oddělení 1 – Blatná
  • Oddělení 2 – Blatná
     

Školu navštěvují tři děti z Domova PETRA, které jsou zde v týdenní nebo celoroční péči. Sedm žáků dochází denně z rodin žijících v Blatné a okolí. Dopravu žáků z Domova PETRA zajišťuje Domov vlastním autobusem s kapacitou pro dvacet osob.

Každou středu zůstávají děti v Domově, kde probíhá v rámci tělesné výchovy rehabilitační a kondiční cvičení, plavání, hipoterapie, vjemová terapie, muzikoterapie, keramika. Učitelky v tento den docházejí do Domova PETRA Mačkov a plní své úkoly po celou dobu stanovenou rozvrhem terapií, který sestavují rehabilitační a terapeutické pracovnice Domova. Žáci z rodin se rovněž terapeutických dnů účastní - Domov i pro ně poskytuje terapiezdarma, za využití bazénu a koní platí částku 45 Kč. Tímto způsobem je kompenzována skutečnost, že škola nemá tělocvičnu.

V budově školy žijí dvě klientky Domova PETRA Mačkov v chráněném bydlení. Obě jsou u nás zaměstnány jako uklízečky a pomocné síly.
V objektu školy je zřízena Galerie výtvarných prací žáků  Základní školy speciální, ve které jsou k  prohlédnutí jejich vlastní výrobky.

Budova školy je prostorově přiměřená a bezbarierová, což nám velmi usnadňuje přemisťování dětí – „vozíčkářů“. Vytápění plynem zajišťuje rovnoměrnou teplotu po celý den. Máme dostatek teplé vody na ošetřování inkontinentních dětí. Je dostatečný počet WC pro dívky i chlapce. Podmínky ve škole jsou dobré včetně osvětlení tříd, možnosti bezpečného pobytu dětí venku na zahradě apod.


Menu
Základní informace
Umístění školy
Základní škola speciální


Odkazy
Město Blatná
Jihočeský kraj