Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie školy

 

·        4.9.1967 zahájen provoz školy – 21 žáků, 2 třídy

·        ředitelkou jmenována Lidmila Daňková

·        škola v budově č. 520 na třídě Rudé armády

·        během 1. poloviny září přesídlil dosavadní vlastník – Zemědělské odborné učiliště

·        1.10.1967 otevřena 1 třída školní družiny

·        1981 do důchodu odešla ředitelka L. Daňková

·        ve školním roce 1981/82 do funkce ředitelky jmenována Eva Prčková

·        od 1.8. 1988 jmenována nová ředitelka školy Marie Vojtová, dosavadní ředitelka E. Prčková odešla na vlastní žádost učit do ZŠ Komenského

·        v posledním čtvrtletí 1990/91 probíhala jednání mezi zástupci ŠÚ Strakonice, MÚ Blatná a ředitelkou školy ohledně přestěhování do nového objektu – rozhodnuto upravit MŠ Na Vinici pro potřeby zvláštní školy

·        v dubnu 1992 stěhování vybavení školy do nových prostor Na Vinici

·        od 13.4. 1992 zahájena výuka v nové budově

·        na základě výsledků konkursu jmenován od 1.7. 1992 novým ředitelem školy Bohuslav Navrátil

·        v podzimním období roku 1992 dokončeno hřiště v areálu školy

·        získána dotace z MŠMT na rekonstrukci vytápění a zateplení objektu

·        do 1.7. 2000 převedena škola do právní subjektivity

·        od 1. 10. 2001 novým zřizovatelem školy KÚ Jihočeského kraje

·        v září 2002 zřízena ve spolupráci se společností AUTO CONT počítačová učebna v rámci akce „Internet do škol“

·        v souvislosti s novým školským zákonem ustanovena v roce 2005 „Rada školy“

·        od 1. 1. 2006 nový název – Základní škola, Blatná, Holečkova 1060

·        ke dni 13. 11. 2006 novou ředitelkou školy Mgr. Radka Kocúrová – 6. 6. 2007 úspěšně absolvovala vypsaný konkurs

·        od 1. 1. 2008 škola sloučena se speciální školou Mačkov, která přešla pod její subjekt

·        v březnu 2009 umožněno otevření MC Kapřík v prostorách školy

·        v roce 2010 nainstalována do jedné ze tříd interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky

-     v letech 2012 - 2014 byla díky EU dotacím  a Městu Blatná vyměněna všechna okna

-     v květnu 2013 prošla úspěšně Mgr. Radka Kocúrová dalším vypsaným konkursem na funkci  ředitelky školy a obhájila tak svoji dosavadní pozici 

-     MC Kapřík v srpnu 2015 přesídlil do DDM Blatná

-   ve školním roce 2017/2018 byla rekonstruována část sociálního zařízení žáků

-  1. 9. 2018 byla sloučena pracoviště ZŠ praktické a ZŠ speciální a výuka probíhá v areálu ZŠ Holečkova 1060

-  v srpnu 2018 se do prostor v areálu školy nastěhovala Rodinná školka Špuntík

-  31. 12. 2018 byla ukončena výpůjčka budovy Domova Petra Mačkov v Nerudově ulici, kde se vzdělávali žáci ZŠ speciální

-  na jaře 2019 byla dokončena přestavba další části sociálního zařízení žáků a hlavní vstup do budovy školy byl upraven na bezbariérový