Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  Již bylo

 

 Školní rok 2016/2017

  1. 9. 2016   Zahájení školního roku 2016/2017

  1. den 1   1.den 2

  22. 9. 2016   Strakonická pouť

  pouť 1   pouť 2

  pouť 3   pouť 4

  11. 10. 2016    Burza škol

  20. 10. 2016     Pořad o hudebních nástrojích

  Hudební nástroje 1   Hudební nástroje 2

  11. 11. 2016   Návštěva NZPM "Station 17" v Blatné - 7. - 9. roč.

 23. 11. 2016   Pedagogická rada a třídní schůzky 

  5. 12. 2016   Mikulášská

  Mikulášská 1   Mikulášská 2

  Mikulášská 3   Mikulášská 4

  10. 12. 2016   Adventní trhy - Zámek Blatná - nádvoří

  Trhy 1   Trhy 2

  15. 12. 2016   Muzikál Adamsova rodina - Sokolovna Blatná

  19. 12. 2016   Školní výlet - návštěva předvánoční Prahy

  Praha 1   Praha 2

  Praha 3   Praha 4

  20. 12. 2016   Vánoční nadílka v ŠD

  Ježíšek 1   Ježíšek 2

  21. - 22. 12. 2016  Předvánoční akce -

                              - zpívání na schodech, turnaj ve stolním tenise, besídky

  Vánoce 1   Vánoce 2

  Vánoce 3   Vánoce 4

 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017   Vánoční prázdniny

 24. 1. 2017    Pedagogická rada

 31. 1. 2017    Přebírání pololetního vysvědčení

  Vízo 1   Vízo 2

  7. 2. 2017   Návštěva Cukrárny Alfredo

  cukrárna1   Cukrárna2

  9. 3. 2017   Filmová hudba a muzikálové písně - Sokolovna Blatná

 23. 3. 2017   Maškarní rej

  Maškarní 1   Maškarní 2

  Maškarní 3   Maškarní 4

  11. 4. 2017   Turnaj mezi školami v kuželkách - Kuželna v Blatné - 1. místo

  kuželky1   kuželky2

  20. 4. 2017   Pedagogická rada

  20. 4. 2017   Třídní schůzky

  27. - 28. 4. 2017   Zápis žáků do 1. ročníku

  28. 4. 2017   Promítání filmu : Saxana a lexikon kouzel

  10. 5. 2017   Besídka ke Dni matek

  Den matek1   Den matek 2

  Den matek 3   Den matek 4

  23. 5. 2017   Akademie ZŠ TGM Blatná - taneční vystoupení - Sokolovna

  ZŠ TGM 1    Tanec 2

  1. 6. 2017    Den dětí

  Den dětí 1   Den dětí 2

  6. 6. 2017  Akademie ZŠ JAK Blatná - taneční vystoupení - Sokolovna

  Akademie 5   Akademie 6

  16. 6. 2017    Dopoledne v Zábavním parku Nepomuk

  Nepomuk 171   Nepomuk 172

  20. 6. 2017   Návštěva plovárny v Blatné - 2. stupeň

  plovárna 1   plovárna 2

  22. 6. 2017   Pedagogická rada

  22. 6. 2017   Spaní ve škole

  Spaní 1   Spaní 2

  26. 6. 2017   Školní výlet - Strakonice - Svět kostiček - výstava Lega

  Lego 1   Lego 2

  27. 6. 2017  V cukrárně za odměnu

  Cukrárna 1   Cukrárna 2

  27. 6. 2017    Závěrečné focení

  třídy 1   třídy 2

  třídy 3   třídy 4

  28. 6. 2017   Sportovní utkání pedagogů x žákům

  Sporty 1   Sporty 2

  29. 6. 2017  Promítání fotografií žáků 9. ročníku, taneční vystoupení, pohádka

  30. 6. 2017   Ukončení školního roku 2016/2017

  loučení 1   loučení 2

  loučení 3   loučení 4

 

        2017/2018

    4. 9. 2017    Zahájení školního roku 2017/2018

  22. 9. 2017    Ekolínek - ekopohádka - Sokolovna Blatná - 2.stupeň

  27. 9. 2017    Strakonická pouť

  POUŤ 1   POUŤ 2

  POUŤ 3   POUŤ 4

  17. 10. 2017  Burza škol - Komunitní centrum Blatná - 2. stupeň

 23. 11. 2017   Pedagogická rada a třídní schůzky

   3. 12. 2017   Adventní trhy v Blatné

  trhy 17 1   trhy 17 2

  5. 12. 2017   Mikulášská

  mikuláš 1   mikuláš 2

  6. 12. 2017   Návštěva cukrárny v Blatné

  15. 12. 2017    Vánoční trhy v Českých Budějovicích

  ČB TRHY 1   ČB TRHY 2

  19. 12. 2017   Návštěva bazénu v Horažďovicích

  Bazén 1   Bazén 2

  Bazén 3   Bazén 4

  20. 12. 2017    Turnaj žáků - petanque a vánoční nadílka v ŠD

  21. 12. 2017    Zpívání na schodech, třídní besídky

  Vánoce 1   Vánoce 2

  Vánoce 3   Vánoce 4

   24. 1. 2018   Pedagogická rada

     1. 2. 2018   Muzikál ZUŠ Blatná - Kráska a zvíře

   22. 3. 2018  Maškarní

  Maškarní 1   Maškarní 2

  11. 4. 2018  Turnaj mezi školami v kuželkách - kuželna TJ Blatná

   kuželky1    kuželky2