ZŠ  Holečkova  Blatná

Adresa

 

ZŠ Blatná,
Holečkova 1060
388 01 Blatná

 

Školní jídelna

Kontakty

ID: g4pjqke

IČO: 70834814

Již bylo

Školní rok 2016/2017

1. 9. 2016   Zahájení školního roku 2016/2017

 1. den 1   1.den 2

 22. 9. 2016   Strakonická pouť

 pouť 1   pouť 2

 pouť 3   pouť 4

11. 10. 2016    Burza škol

20. 10. 2016     Pořad o hudebních nástrojích

 Hudební nástroje 1   Hudební nástroje 2

11. 11. 2016   Návštěva NZPM "Station 17" v Blatné - 7. - 9. roč.

23. 11. 2016   Pedagogická rada a třídní schůzky 

5. 12. 2016   Mikulášská

 Mikulášská 1   Mikulášská 2

 Mikulášská 3   Mikulášská 4

10. 12. 2016   Adventní trhy - Zámek Blatná - nádvoří

 Trhy 1   Trhy 2

15. 12. 2016   Muzikál Adamsova rodina - Sokolovna Blatná

19. 12. 2016   Školní výlet - návštěva předvánoční Prahy

 Praha 1   Praha 2

 Praha 3   Praha 4

20. 12. 2016   Vánoční nadílka v ŠD

 Ježíšek 1   Ježíšek 2

21. - 22. 12. 2016  Předvánoční akce - zpívání na schodech, turnaj ve stolním tenise, besídky

 Vánoce 1   Vánoce 2

 Vánoce 3   Vánoce 4

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017   Vánoční prázdniny

24. 1. 2017    Pedagogická rada

31. 1. 2017    Přebírání pololetního vysvědčení

 Vízo 1   Vízo 2

7. 2. 2017   Návštěva Cukrárny Alfredo

 cukrárna1   Cukrárna2

9. 3. 2017   Filmová hudba a muzikálové písně - Sokolovna Blatná

23. 3. 2017   Maškarní rej

Maškarní 1   Maškarní 2 Maškarní 3   Maškarní 4

11. 4. 2017   Turnaj mezi školami v kuželkách - Kuželna v Blatné - 1. místo

kuželky1   kuželky2

20. 4. 2017   Pedagogická rada

20. 4. 2017   Třídní schůzky

27. - 28. 4. 2017   Zápis žáků do 1. ročníku

28. 4. 2017   Promítání filmu : Saxana a lexikon kouzel

10. 5. 2017   Besídka ke Dni matek

 Den matek1   Den matek 2

 Den matek 3   Den matek 4

23. 5. 2017   Akademie ZŠ TGM Blatná - taneční vystoupení - Sokolovna

 ZŠ TGM 1    Tanec 2

1. 6. 2017    Den dětí

 Den dětí 1   Den dětí 2

6. 6. 2017  Akademie ZŠ JAK Blatná - taneční vystoupení - Sokolovna

 Akademie 5   Akademie 6

16. 6. 2017    Dopoledne v Zábavním parku Nepomuk

 Nepomuk 171   Nepomuk 172

 20. 6. 2017   Návštěva plovárny v Blatné - 2. stupeň

  plovárna 1   plovárna 2

  22. 6. 2017   Pedagogická rada

  22. 6. 2017   Spaní ve škole

 Spaní 1   Spaní 2

  26. 6. 2017   Školní výlet - Strakonice - Svět kostiček - výstava Lega

 Lego 1   Lego 2

27. 6. 2017  V cukrárně za odměnu

 Cukrárna 1   Cukrárna 2

27. 6. 2017    Závěrečné focení

 třídy 1   třídy 2

 třídy 3   třídy 4

28. 6. 2017   Sportovní utkání pedagogů x žákům

 Sporty 1   Sporty 2

29. 6. 2017  Promítání fotografií žáků 9. ročníku, taneční vystoupení, pohádka

30. 6. 2017   Ukončení školního roku 2016/2017

 loučení 1   loučení 2

 loučení 3   loučení 4

2017/2018

4. 9. 2017    Zahájení školního roku 2017/2018

22. 9. 2017    Ekolínek - ekopohádka - Sokolovna Blatná - 2.stupeň

27. 9. 2017    Strakonická pouť

 POUŤ 1   POUŤ 2

 POUŤ 3   POUŤ 4

17. 10. 2017  Burza škol - Komunitní centrum Blatná - 2. stupeň

23. 11. 2017   Pedagogická rada a třídní schůzky

3. 12. 2017   Adventní trhy v Blatné

 trhy 17 1   trhy 17 2

5. 12. 2017   Mikulášská

 mikuláš 1   mikuláš 2

6. 12. 2017   Návštěva cukrárny v Blatné

15. 12. 2017    Vánoční trhy v Českých Budějovicích

 ČB TRHY 1   ČB TRHY 2

19. 12. 2017   Návštěva bazénu v Horažďovicích

 Bazén 1   Bazén 2

 Bazén 3   Bazén 4

20. 12. 2017    Turnaj žáků - petanque a vánoční nadílka v ŠD

21. 12. 2017    Zpívání na schodech, třídní besídky

  Vánoce 1   Vánoce 2

 Vánoce 3   Vánoce 4

24. 1. 2018   Pedagogická rada

1. 2. 2018   Muzikál ZUŠ Blatná - Kráska a zvíře

22. 3. 2018  Maškarní

 Maškarní 1   Maškarní 2

11. 4. 2018  Turnaj mezi školami v kuželkách - kuželna TJ Blatná  kuželky1    kuželky2

24. 4. 2018    Pedagogická rada

24. 4. 2018   Třídní schůzky

26. + 27. 4. 2018    Zápis do 1.ročníku

27. 4. 2018    Čarodějnický den

 Čarodějnice1   Čarodějnice2

26. + 27. 4. 2018   Zápis do 1. ročníku

30. 4. 2018    Ředitelské volno

7. 5. 2018    Ředitelské volno

11. 5. 2018    Návštěva Městské knihovny Blatná

30. 5. 2018    Přebírání dárků od Českého olympijského výboru - projekt - Sazka Olympijský víceboj

 OV 1   OV 2

31. 5. 2018   Návštěva akademie ZŠ TGM Blatná

1. 6. 2018    Dětský den

 DD 1   DD 2

5. 6. 2018   Akademie ZŠ JAK Blatná - taneční vystoupení

 Akademie1   Akademie2

7. 6. 2018   Dopoledne v Zábavním parku Nepomuk

 Nepomuk 1   Nepomuk 2

21. 6. 2018   Spaní ve škole - 9. ročník

 Spaní 1   Spaní 2

25. 6. 2018  Školní výlet

 Výlet 1   Výlet 2

26. 6. 2018   Fotografování tříd

 Závěr 1   Závěr 2

 Závěr 3   Závěr 4

27. 6. 2018   Sportovní zápasy žáků proti pedagogům

 Sporty 1   Sporty 2

28. 6. 2018   Návštěva cukrárny v Blatné

 cukrárna 1   cukrárna 2

29. 6. 2018   Ukončení školního roku 2017/2018

 konec 1   konec 2

 konec 3   konec 4


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

3. 9. 2018   Zahájení školního roku 2018/2019

 první den1   první den2

 první den3   první den4

27. 9. 2018   Strakonická pouť

 str pout1   str pout2

11. 10. 2018   Den moderní techniky v SOU Blatná - 6.-9.ročník

23. 10. 2018    Burza středních škol - Komunitní centrum v Blatné

20. 11. 2018   Pedagogická rada a třídní schůzky

1. 12. 2018   Adventní trhy v Českých Budějovicích - prezentace školy  TRHY1   TRHY2

5. 12. 2018    Mikulášská

 ČERTI1   ČERTI2

 ČERTI 3  ČERTI 4

8. 12. 2018   Vánoční trhy - Zámek Blatná

 Trhy3   Trhy 2

11. 12. 2018   Pohádka Čertí brko - Olympia Plzeň

 kio 1   kino 2

 Kino 3   kino 4

14. 12. 2018   Muzikál "Grinch" - ZUŠ Blatná - Sokolovna Blatná

20. 12. 2018   Turnaje v petangue, florbale

21. 12. 2018    Zpívání "Na schodech", besídky

 vánoce 1   vánoce 2

 vánoce 3   vánoce 4

 vánoce 5   vánoce 6

23. 1. 2019   Pedagogická rada

31. 1. 2019   Ukončení 1. pololetí šk.r. 2018/2019

12. 2. 2019   Návštěva cukrárny Cafe Grande

 Cukrárna 1   Cukrárna 2

7. 3. 2019    Maškarní rej

 Maškarní 1   Maškarní 2

 Maškarní 3   Maškaní 4

16. 4. 2019    Pedagogická rada a třídní schůzky

25. + 26. 4. 2019   Zápis žáků do 1. ročníku

30. 4. 2019   Čarodějnický den

 Čarodějnice1   Čarodějnice2

 Čarodějnice3   Čarodějnice4

30.. 5. 2019   Akademie ZŠ TGM Blatná - Sokolovna

 Akademie 1   Akademie 2

31. 5. 2019   Den dětí

31. 5. 2019   Výlet - zámek Kozel - korunovační klenoty

 Koel 1   Koel 2

7. 6. 2019   Návštěva Zábavního parku v Nepomuku

 Nepomk1   Nepomuk2

14. 6. 2019  Návštěva u chovatelů v Blatné

 chovatel1   chovatel2

19. 6. 2019  V ZOO Plzeň - školní výlet

 ZOO 1   ZOO 2

 ZOO 3   ZOO 4

20. 6. 2019   Pedagogická rada

25. 6. 2019   Fotografování

 Závěr 1   Závěr 2

 Závěr 3   Závěr 4

26. 6. 2019   Na plovárně v Blatné

 Plovárna 1   Plovárna 2  Plovárna 3   Plovárna 4

27. 6. 2019  Taneční vystoupení na Akademii ZŠ JAK BLATNÁ

 tanec 1   tanec 2

28. 6. 2019   Rozloučení se školním rokem

 Konec 1   Konec 2

 Konec 3   Konec 4


ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

2. 9. 2019  Zahájení školního roku 2019/2020

 1.den   1.den 2

26. 9. 2019   Strakonická pouť

 pouť 1   pouť 2

 pouť 3   pouť 4

27. 9. 2019   Návštěva NZDM Station 17 - Blatná

8. 10. 2019   Den otevřených dveří - SOU Blatná

22. 10. 2019   Burza škol - KC Blatná

20. 11. 2019   Pedagogická rada

21. 11. 2019   Třídní schůzky

30. 11. 2019   Adventní trhy v Českých Budějovicích

 trhy 1   trhy 2

 trhy 3   trhy 4

5. 12. 2019   Mikulášská

 Mikuláš 1   Mikuláš 2

 Mikuláš 3   Mikuláš 4

7. 12. 2019   Adventní trhy - Zámek Blatná

 trhy 5   trhy 6

 trhy 7   trhy 8

17. 12. 2019  Vánoční nadílka v ŠD

 ŠD 1   ŠD 2

18. 12. 2019   Olympia Plzeň - Cinestar - Sněžný kluk

 kino 2   kino 2

19. 12. 2019   Turnaje v šipkách, petanque, tvořivá dílna, pohádky

 Vánoce 1   Vánoce 2

 Vánoce 3   Vánoce 4

20. 12. 2019   Zpívání "Na schodech"

 Vánoce 5   Vánoce 6

22. 1. 2020   Pedagogická rada

30. 1. 2020   Předávání vysvědčení za 1.pololetí

26. 2. 2020  Exkurze do SOU Písek

27. 2. 2020  Maškarní

 maškarní 1    maškarní 2


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. 9. 2020   ZAHÁJENÍ ŠKOLN ÍHO ROKU 2020/2021

 1.den

 26. - 30. 10. 2020   PODZIMNÍ PRÁZDNINY  

 4. 12. 2020   MIKULÁŠSKÁ

 Mikuláš 201   iMikuláš 202

 Mikuláš 203   Mikuláš 204

17. 12. 2020   VÁNOČNÍ NADÍLKA V ŠD

 Vánoce1   Vánoce2

 18. 12. 2020   VÁNOČNÍ BESÍDKY

 Vánoce3   Vánoce4

 28. 1. 2021  PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021

 od 1. 3. 2021 Distanční výuka

 1. - 30. 4. 2021  Zápis do 1. ročníku

 od 12. 4. 2021 Prezenční výuka

 od 12. 4. 2021 Samotestování žáků i zaměstnanců školy

 30. 4. 2021 "Covidové" čarodějnice

 3. 5. 2021  Pedagogická rada

 1. 6. 2021  Den dětí

  DD 1   DD 2

  DD 3   DD 4

  17. 6. 2021  Školní výlet

  24. 6. 2021   Pedagogická rada

  28. 6. 2021   Sportovní den žáků proti pedagogům

  29. 6. 2021   Opékání špekáčků a hry

  30. 6. 2021   Předávání vysvědčení, ukončení školního roku 2020/2021

  

  ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 1. 9. 2021  Zahájení školního roku 2021/2022

  1.den   1.den 2

  7. 9. 2021  Opékání špekáčků a sportovní hry

  12. - 19. 2021  Distanční výuka

  18. 11. 2021   Pedagogická rada

   3. 12. 2021   Mikulášská

  14. 12. 2021   Vánoční nadílka v ŠD

  V 1   V 2

  21. - 22. 12. 2021   Předvánoční dny

  23. 12. 2021 - 2. 1. 2022   Vánoční prázdniny

  20. 1. 2022   Pololetní pedagogická rada

  31. 1. 2022   Předávání pololetního vysvědčení

    3. 3. 2022   Maškarní rej

  Maškarní 1   Maškarní 2

   22. 4. 2022    Den Země

   26. 4. 2022   Pedagogická rada

   28. 4. 2022   Třídní schůzky

   29. 4. 2022   Čarodějnice

   Čarodky1   Čarodky2

   18. 5. 2022   Školní poznávací výlet na hrad Kašperk - život na hradě 

   Kašperk1   Kašperk2

   31. 5. 2022   Návštěva ředitelů speciálních škol jihočeského kraje u nás

     1. 6. 2022   Den dětí v cukrárně

  Den dětí1   Den dětí2

     2. 6. 2022   Dětský den - středověký den u nás na panství "Na Vinici"

  Středěk1   Středvěk2

   10. 6. 2022   U chovatelů drobných zvířat

   20. 6. 2022    Pedagogická rada

   27. 6. 2022   Školní výlet - ZOO Hluboká

   29. 6. 2022   Závěrečné fotografování

   30. 6. 2022   Ukončení školního roku 2021/2022

   1. 7. - 31. 8. 2022   Letní prázdniny

     2022/2023

   1.  9. 2022   Zahájení školního roku 2022/2023

  22. 9. 2022   Návštěva strakonické pouti

  29. 9. 2022   Výstava LEGA - blatenský zámek

  27. 11. 2022  Adventní trhy v Blatné a prezentace naší školy

    5. 12. 2022  Mikulášská

  19. 12. 2022 Olympie Plzeň - Cinestar

  21. 12. 2022  Vánoční vystoupení pro rodiče

    31. 1. 2023  Předávání pololetního vysvědčení

    21. 2. 2023  Maškarní karneval   

  27. 2. - 3. 3. 2023  Jarní prázdniny

    21. 4. 2023  Den Země

    24. 4. 2023  Pedagogická rada

    26. 4. 2023  Třídní schůzky

    28. 4. 2023  Čarodějnický den

    17. 5. 2023   Májový běh

      1. 6. 2023   Den dětí - westernový den

    12. 6. 2023   Školní výlet - Škodaland Plzeň 

    16. 6. 2023   Návštěva muzikálu "Lotrando a Zubejda" - Sokolovna Blatná

    19. 6. 2023   Závěrečná pedagogická rada

    22. 6. 2023   Muzikohrátky aneb hudební výchova netradičně - vystoupení pro rodiče

   28. 6. 2023   Malý školní výlet

   29. 6. 2023   Sportovní den

   30. 6. 2023   Ukončení školního roku 2022/2023

 

  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

    4. 9. 2023  Zahájení školního roku 2023/2024

   19. 9. 2023  Filmové představení "Princ Mamánek"

   27. 9. 2023  Strakonická pouť

 16. 10. 2023  Posvícení - projektové dny

  posvícení  posvícení 2

 24. 10. 2023  Burza škola - prezentace středních škol a učilišť - Komunitní centrum v Blatné

 25. 10. 2023   Školní turnaj ve hře "Člověče, nezlob se"

  člověče1  člověče2

   9. 11. 2023   Filmové představení "Hurvínek" - Sokolovna Blatná

   9. 11. 2023   Den otevřených dveří - NZDM PREVENT - STATION 17 Blatná

  stATION 17  stATION 17 -2

 14. + 16. 11. 2023   Projektové dny  "STAROČESKÉ VÁNOCE"

  staročeské vánoce  staročeské vánoce 2

 21. 11. 2023   Pedagogická rada

22. + 23. 11. 2023   Třídní schůzky

  3. 12. 2023   Adventní trhy na blatenském zámku

  5. 12. 2023   Mikulášská

 15. 12. 2023   Cinestar Olympia Plzeň

 18. 12. 2023   Nadílka v ŠD

 20. 12. 2023   Třídní besídky, vánoční vystoupení pro rodiče

 21. + 22. 12. 2023   Ředitelské volno 

 23. 12. - 2. 1. 2024   Vánoční prázdniny

 21. 1. 2024   Pololetní pedagogická rada

 31. 1. 2024   Předávání pololetního vysvědčení

 20. 2. 2024   Maškarní

 4. - 8. 3. 2024   Jarní prázdniny

 26. 3. 2024   Velikonoční turnaj v PEXESU

 26. 3. 2024   Vyhlášení vítězného velikonočního přání

 10. 4. 2024   Návštěva blatenských hasičů ve škole

 23. 4. 2024   Třídní schůzky

 30. 4. 2024   Čarodějnický den

 16. 5. 2024   Májový běh

  5. 6. 2024    Dětský den - Luční království

 

 

 

ZŠ praktická

od 18.11. 2020

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a svátek

Dnes je 20.7.2024

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

vize školy

Škola otevřená všem žákům i rodičům, novým vyučovacím metodám.
Škola, kde se spolupracuje navzájem.
Škola, kde lidé věří, že slušnost a přátelství jsou hodnoty, které pomáhají překonávat bariéry mezi lidmi, kde pozdrav je samozřejmostí a "prosím" slušnost